Ervaringen

Ervaringen

Dit waren de ervaringen van de deelnemende projecten aan Duurzame Uitdaging Amersfoort 2018:

SOLIDE Werkmaat
Annet de Klerk en Fokke de Jongen deden mee met hun activiteit SOLIDE Werkmaat: Statushouders Ondernemen en Leren in de Duurzame Economie. Hun grootste les is dat ze nu in staat zijn binnen een minuut het verhaal van hun initiatief te vertellen. Daarnaast hebben ze goede contacten aan de Duurzame Uitdaging over gehouden, en deze onderhouden ze ook. Het businessplan is nog aan het uitkristalliseren – Fokke is hiernaast ook fulltime medewerker bij Wageningen Environmental Research.
Vertigo XL 3D printen
Volker Ruitinga zag aanvankelijk de Duurzame Uitdaging als stok achter de deur om zijn businessmodel goed uit te werken. Tijdens zijn deelname ontdekte hij dat het hem veel meer bracht. Naast het uitwerken van zijn businessmodel kreeg hij inspiratie van professionele sprekers, die vanuit hun eigen startup vertelden. Daarnaast bleek de Duurzame Uitdaging zijn netwerk binnen Amersfoort sterk uit te breiden en heeft hij met enkele andere deelnemers projecten gedaan.
Facade Identification System (FIS)
Stingo, Arjan en Wouter deden vorig jaar mee met het Façade Identification System (FIS). FIS maakt het mogelijk om een gevel gedurende de hele life cycle identificeerbaar te maken en hier digitaal informatie aan te koppelen. De Duurzame Uitdaging 2018 heeft hen geholpen bij het opstellen van het business model en hebben ze waardevolle input gehad die hen heeft geholpen bij de totstandkoming van het uiteindelijke ondernemingsplan. Dit ondernemingsplan is nu in de afrondende fase. Dit jaar starten ze met de lancering van hun product.
FlexAppartement
FlexAppartementen, een nieuw product van One Planet, werd vertegenwoordigd door Paul Heistein De Duurzame Uitdaging heeft hen geholpen om hun product scherper te definiëren in de ogen van de klant, hun USP’s (Unique Selling Points) helder in zicht te brengen, en in een korte pitch deze over te brengen. Bovendien hielp de workshop Business Model Canvas hen om alles samen te vatten. Paul is erg blij met deze ervaring!
Samenwerkplaats 2.0
Door een team van enkele actieve pioniers op de Wagenwerkplaats werd de Samenwerkplaats 2.0 ontwikkeld. Het wordt een multifunctioneel gebouw, dat ruimte biedt voor culturele, ondernemende en sociale initiatieven. Op de toekomstige Samenwerkplaats vieren duurzaamheid en innovatie hoogtij. Tijdens de Duurzame Uitdaging leerde het team om handen en voeten te geven aan hun idee. Ze bouwden samen aan een model voor beheer en een continue inkomstenstroom. Ook kregen ze alle mogelijkheid om te experimenteren met het pitchen van het plan. Ze bevelen de Duurzame Uitdaging dan ook aan om je droom voor de stad te verpakken in een kloppend ondernemersplan.

Een vraag aan ons stellen? Neem contact op.