Deelnemers

Deelnemers

Dit waren de negen deelnemende projecten aan Duurzame Uitdaging Amersfoort 2018:

1. Flexappartement
Prefab-pakket waarmee leegstaande gebouwen omgebouwd kunnen worden tot kleine woonappartementen. Flexappartementen is een initiatief van Stichting One Planet.
Voor meer informatie
http://www.oneplanet.org/project/flex-appartement/. 
2. Stadsgroen
Stadsgroen helpt met het verbeteren van stadsklimaat en temperatuurbeleving. Door meer groen in de stad te brengen wordt het hitte eiland effect tegengegaan. Door goed beheer kan Stadsgroen gebruikt worden voor het oogsten van biomassa. Stadsgroen is een initiatief van Atlas Energie/Schipper Bosch.
3. XL 3D Printen
Door een robot in te zetten om kunststof en beton te printen, is er een nieuwe productietechniek ontstaan die veelbelovend is. Deze innovatieve techniek overwint verschillende productieproblemen van bestaande technieken. XL 3D printen is een project van Vertico.
4. Afval reductie     tool

We reduceren afval door het hergebruik van bouw- en sloopmaterialen te vergroten. We creëren aan de ene kant bewustzijn, inzichtelijkheid en actie en aan de andere kant traceren we tot materiaalniveau, gebouwen, samenstelling en locatie.
5. Samenwerkplaats 2.0

Samenwerkplaats 2.0 is een toekomstig nieuw multifunctioneel gebouw op de Wagenwerkplaats, met sociale en culturele functies. Uitgangspunt is kringloop van grondstoffen en duurzame energie, zo wordt er gebruik gemaakt van een materialenpaspoort en wordt energieneutraal gebouwd.
Meer informatie op
www.samenwerkplaats.nl
6. Meet Up | With Energy

Het plan is een “proeftuin” voor duurzame en innovatieve experimenten op het braakliggende bedrijventerrein Wieken-Vinkenhoef in Amersfoort. Het plan komt voort uit de betrokkenheid met statushouders. We willen in 100% zelfvoorzienende Tiny Office van gebruikte materialen realiseren.
7. De Groene Werkplaats

Een creatieve openbare werkplaats voor duurzame productontwikkeling, waar iedereen — van beginner tot vakman, van liefhebber tot professional, man of vrouw van jong tot oud — terecht kan. De initiatiefnemers willen, door middel van hun samenwerking, bijdragen aan de totstandkoming van de circulaire economie in Amersfoort e.o.
8. Urban
Soleil

Een geluidswal met een levendige groene uitstraling waar PV panelen op gemonteerd kunnen worden zodat een investering in duurzame energie gelijktijdig een investering is in de flora en fauna die gebaat zijn bij de geluidswal. Urban Soleil is een initiatief van Studio SUE en Habitoo.
9. FIS

 

FIS (Facade Identification System) maakt het mogelijk om gedurende de hele levenscyclus fysieke bouwelementen identificeerbaar te maken en de daarbij behorende informatie te koppelen aan het product.

Een vraag aan ons stellen? Neem contact op.