Duurzame Uitdaging Amersfoort 2019

Na een succesvolle editie in de winter van 2017/2018 gaan we ook komend jaar aan de slag met de duurzame ondernemers van Amersfoort. De gemeente Amersfoort biedt een gratis ontwikkeltraject aan voor beginnende ondernemers die zich bezig houden met circulaire stedenbouw. Dit kan een project zijn dat de stad als geheel beïnvloedt, een stadsdeel maar ook elementen als een straat, park of gebouwen/woningen. Het ontwikkeltraject geeft ondernemers de kans om goed naar hun businessmodel te kijken. Hiermee beoogt de gemeente de overlevingskans van duurzame initiatieven vergroten.
Ben jij (of ken jij) een ondernemer die circulaire toepassingen ontwikkeld? Kijk dan onder Duurzame Uitdaging 2019 voor meer informatie!

Voor wie?

De Duurzame Uitdaging Amersfoort is voor startups, ondernemers en nieuwe/ bestaande organisaties die een nieuw(e) product of dienst willen ontwikkelen. Het idee moet voldoen aan deze drie criteria:

1. Het moet circulair zijn
plant-flower-green-harvest-garden-healthy-797675-pxhere.com
Het project draagt bij aan circulaire stedenbouw. Daarmee bedoelen we het ontwerp, de uitvoering, bouw, sloop en/of hergebruik van de bebouwde omgeving op verschillende schaalniveaus (de stad als geheel, stadsdelen, elementen als straten, parken, pleinen, woningbouw en overige gebouwen).
2. Het heeft een link met Amersfoort
Amersfoort,_Onze_Lieve_Vrouwekerk_RM7940_vanuit_straatzicht_foto1_2012-05-27_14.59
Het project heeft een aantoonbare link met Amersfoort of heeft een uitgesproken intentie om dat te krijgen. Je bent bijvoorbeeld gevestigd in Amersfoort of voert een belangrijke pilot uit in de stad. Ook initiatiefnemers van buiten Amersfoort zijn welkom, mits er dus een aantoonbare link is.
3. Het is nog niet in bedrijf genomen
Startup Stock Photos
Het idee is station bierviltje voorbij, maar is nog niet in bedrijf genomen. We willen met het ontwikkeltraject vooral nieuwe initiatiefnemers stimuleren hun innovatieve en circulaire ideeën om te gaan zetten in business. Overigens zijn we wel op zoek naar ideeën die op te schalen zijn. Een idee dat alleen werkt in Amersfoort gaat de wereld niet veranderen.

Het ontwikkeltraject

Wat gaan de deelnemers doen? Het ontwikkeltraject gaat eind 2018 van start en bestaat uit een workshop Business Model Canvaseen pitchtraining, tussentijdse ondersteuning en slotevent Pitch Avond Duurzame Uitdaging waarop alle deelnemers hun project pitchen voor de gemeente Amersfoort en investeerders.

people-coffee-tea-meeting
Workshop Business Model Canvas
In deze pressure cooker van een dag analyseren we waarom het opschalen nu nog niet lukt. Centraal deze dag staat het ontwikkelen en/of versterken van het businessmodel op basis van het Business Canvas Model. Hiervoor werken we samen met Harco van den Hil, strateeg van bureau Great Strategy.

 

Je hebt twee weken de tijd om je businessplan thuis verder uit te werken. In deze twee weken plannen we wekelijks een (online) ‘spreekuur’ waar je al je vragen kunt stellen.

 

De Business Canvas Model workshop zal in twee delen gegeven worden, op dinsdag 4 december en dinsdag 18 december.
hands-people-woman-meeting
Pitchtraining
Het businessplan staat. Tijd om aan de slag te gaan met een goede pitch om de jury tijdens het uitreikingsevent te overtuigen dat jouw project het beste op te schalen is.

 

Deze training wordt op dinsdag 18 december verzorgd, na afronding van de Business Model Canvas workshop.
people-eiffel-tower-lights-night
Pitch Avond Duurzame Uitdaging 
Wie heeft het beste idee en maakt kans op de aanmoedigingsprijs? Op het slotevent zal de winnaar van de Duurzame Uitdaging Amersfoort bekend gemaakt worden. De deelnemers zullen hun ideeën aan de Gemeente Amersfoort en private investeerders pitchen gebaseerd op het Amerikaanse programma ‘Shark Tank’, die een uiteindelijke winnaar zullen aanwijzen.

 

Het slotevent vindt plaats op donderdag 10 januari en alle geïnteresseerden zijn welkom. Meer informatie over de locatie volgt.

Een vraag aan ons stellen? Neem contact op.